Salamander

I Kristiansand-området finnes det flere salamanderdammer. Salamanderen lever gjerne i små og store dammer, hvor det ikke finnes fisk. Kristiansand-området har kartlagt sine salamanderdammer nokså bra og sørger for at de blir renset, slik at de ikke gror igjen eller tettes til med søppel.

Hva er egentlig en salamander?

Så hva er egentlig en salamander, hva spiser den og hvordan formerer den seg?

Salamandere er en gruppe amfibier. Amfibier vil si landlevende virveldyr som er avhengige av vann for å kunne fullføre sin livssyklus. Salamandere lever på en rekke steder verden over, men helst i tempererte og varmere strøk.

Det antas at det finnes rundt 566 salamanderarter verden over, men i Norge har vi kun to som inkluderer storsalamander og småsalamander.

Den største salamanderarten på verdensbasis er kinesisk kjempesalamander, med sitt latinske navn Andrias davidianus, som kan bli så lang som 1,5 meter.

Hvordan ser de ut?

Salamanderen har en slank og lang kropp, og kan bevege seg med stor fleksibilitet. Den kan nesten minne litt om en slange, bortsett fra at den har fire bein. Imidlertid har noen salamandere kun forbein, og mangler bakbeina. Øynene, som kan se nokså store ut der de sitter på hver sin side av det flate hode, er ikke alltid til like stor nytte. Noen salamandere er nemlig så godt som blinde og lever i områder med svært lite lys. Voksne salamandere er om oftest mest aktive på natten og skjuler seg på dagtid, mens enkelte arter endrer adferd i forhold til årstidene.

Det finnes som sagt ulike salamanderarter. Noen arter lever på land og oppholder seg aldri i vann, mens andre arter lever i vannet hele sin levetid og har både gjeller og lunger.

Salamanderens fantastiske tunge

Salamanderen er kjent for sin raske og lange tunge som benyttes til å fange innsekter. Salamanderen kan strekke sin tunge langt ut og trekke den raskt tilbake igjen takket være dens eksepsjonelle tungemuskler. Det sies faktisk at salamanderens tunge er verdens mest eksplosive muskel!

Selv om dette kanskje ikke er like beskrivende for de minste salamandrene i Norge, er det så absolutt en riktig beskrivelse for en av de tropiske salamanderartene. Den gigantiske palmesalamanderen i Mellom-Amerika, kalt Bolitoglossa dofleini, fanger sine innsekter med meget rask bevegelse hvor den eksplosive tungen frigjør mer enn 18.000 watt per kilo muskler – imponerende!

I tillegg til innsekter, spiser salamanderen snegler, småfisk og enkelte andre virveldyr som faktisk kan inkludere andre salamanderarter.

Hvordan formerer de seg?

Salamanderen formerer seg på ulike måter i forhold til art. Mange typer formerer seg ved at hunnen følger etter hannen som legger fra seg en liten kapsel med sæd. Hunnen beveger seg over kapselen og på den måten tas sæden opp i hunnens kjønnsorganer. Avhengig av art legges eggene i vann eller på land. Eventuelt beholdes eggene inne i kroppen helt til de klekkes, men da snakker vi om såkalte ovipare salamandere.

Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsforeningen

Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsforeningen, er ivrige deltakere når det gjelder å restaurere og rense Kristiansand-områdets mange salamanderdammer. Mange tar også med seg barna, noe som bidrar til å øke interessen for biologi og natur blant barn og ungdom Et halvt års tid etter opprensningen blir dammene kontrollert for å holde øya med effekten av opprensningen.

Salamandertelling og kjønnsbestemmelse blir gjort på forhånd og i etterkant. Salamanderen samles inn med håv, men arbeidet kan riktignok ta litt tid. Hvis man har vadebukser, får man som regel samlet flest, i og med at man da kan gå et lite stykke ut i dammen.

Salamanderen er en art som er direkte truet i Norge, men det er heldigvis opprettet flere salamanderparker i landet for å redde den.

Privacy Policy